Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum han de comunicar aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent

S’estan localitzant nombroses explotacions d’aus de corral d’autoconsum encara no registrades, és per aquest motiu que us sol·licitem reforçar la divulgació a la ciutadania per tal que tots aquests particulars, siguin coneixedors de les seves obligacions. Així mateix, us recordem la necessitat que feu divulgació a la ciutadania dels requeriments d’aquestes granges i de la importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia. Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes: oDisminució del consum de pinso i aigua superior al 20%. oDisminució en la posta superior al 5% durant més de 2 diesconsecutius, sense causa justificada. oMortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada. oQualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar(tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi delcap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa,lesions hemorràgiques, etc). Cal destacar també la importància d'extremar les mesures de bioseguretat, especialment aquelles destinades a evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus silvestres. Addicionalment al compliment de les mesures establertes a la resolució ACC/14/2022, és de vital importància que tot el que entri en contacte amb les aus de corral ha de ser d'ús exclusiu i cal emmagatzemar-ho protegit de l'exterior o bé netejar i desinfectar correctament abans que entri en contacte amb les aus de corral.
INFORMACIÓ GENERAL AUS
INFORMACIÓ GENERAL AUS

DILLUNS 28 FEBRER 2022

Galeria d'imatges

Document Actions