Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuntament

Alcaldia

ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE TALAVERA

Atenció ciutadana

Atenció ciutadana presencial: Oficines de la secretaria de l’Ajuntament de Talavera. C/. Raval Pont, 8 25213 Sant Antolí i Vilanova Instància genèrica a través del servei E-tram: https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=668&FIL_WTXIDTRAM=06C1841D3A944532B529D6BAE4B1BC0B&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica

Document Actions