Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aprovació de bases i convocatòria provisió plaça enginyer tècnic agrícola. Lloc polivalent. A2

En data 30/10/2023 s'ha publicat al BOPL número 209 i al DOGC número 9030, la convocatòria i les bases que han de regir el procés de selecció per a proveir en propietat una plaça d’Enginyer/a Tècnic/a Agrícola, plaça polivalent per al desenvolupament de funcions d’enginyeria tècnica agrícola, administratives i d’informàtica, de la Corporació, d’una plaça del funcionari/a de l’Ajuntament de Talavera, escala d’administració especial, subescala tècnica, del subgrup de classificació A2, CD 26, mitjançant concurs-oposició, torn lliure, a temps parcial, 35% de jornada de 37,5 hores, amb establiment del 45,7% a funcions d’enginyeria tècnica agrícola; 31,45% a funcions administratives i un 22,85% a funcions d’informàtica. LINKS DIRECTES AL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA I DEL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: https://ebop.diputaciolleida.cat/bop/mostra-bop/2023-10-30/2023/209 https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9030/1997389.pdf

DILLUNS 30 OCTUBRE 2023